Når du bryter det ned til det mest grunnleggende nivået, handler blackjack om å ta de riktige beslutningene til rett tid. Du blir handlet, og du har en endelig mengde informasjon å bruke for å velge mellom to og fire bettingalternativer. Når du er i stand til å konsekvent velge det riktige valget ut av de som er presentert for deg, vil du maksimere utbetalingsfrekvensen din, og det svarer til å spille perfekt. Mens ingen kan spille perfekt hele tiden, hvis du forstår denne prosessen på et konseptnivå, gjør det det lettere å spille konsekvent Blackjack på det vanlige.

Den perfekte situasjonen å tenke på dette er når du får en hard total på elleve mot en forhandler som har et ess som viser. Alternativene dine vil vanligvis være å slå, stå, doble eller overgi. Du kan utelukke stående når som helst du kan slå uten å bryte, så står det ut. Det går bare tre alternativer. Overgivelse er egentlig ikke en god ide med en så sterk total, selv om vi er mot et ess. Det gir bare to alternativer. Hvis du kan velge riktig mellom dobling og treffer i denne situasjonen, vil du være i god form.

Selvfølgelig, om du skal slå eller doble vil avhenge av de spesifikke reglene for spillet du spiller. I europeisk blackjack der det ikke er noen tittelregel, har forhandleren en mye høyere sjanse for å ha en blackjack, så du må gå på konservativ rute og velge å slå i stedet for å doble. På den annen side, i de fleste single-deck online spill, er dobling det riktige alternativet.

Legg merke til prosessen med å luke ut de alternativene som ikke hadde noe fornuft noensinne og plukke mellom de resterende fåene basert på detaljene for typen blackjack du spiller. Dette er tankeprosessen som du vil følge i de fleste “vanskelige” scenarier. Faktisk handler dette om så vanskelig som det blir bortsett fra en håndfull splittingsmuligheter som i spill med en no peek-regel hvor du ikke bør dele parede eikere mot en ti eller et ess selv om du lærer å alltid gjøre det som en generell regel. Det er faktisk bedre å overgi seg i den situasjonen i noen tilfeller, men i andre vil du slå i stedet.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *