Når det gjelder dobling i Blackjack er det ikke alltid klart hva du skal gjøre og når. I hovedsak er det to klasser scenarier som du bør fordoble i, og hver klasse har sine egne spesielle regler for hvordan du skal håndtere situasjonen. Vi skal presentere hver klasse sammen med reglene du trenger å vite for å spille hver klasse godt. Men husk at dette vil gi deg en enkel løsning for de fleste scenarier, men det gir deg ikke en 100 prosent perfekt guide til å spille atypiske former for blackjack.

La oss begynne med de myke hender. Når du har en myk hånd på 18 eller lavere, og du står overfor et svakt forhandlerkort på seks og under, har du mange muligheter til å doble. Du bør imidlertid ikke bare doble hver eneste gang disse kravene er oppfylt. I stedet må du ha et passende strømnummer. Du finner strømnummeret ditt ved å ta totalt og legge til forhandlerens opp kort til det to ganger. Så hvis du har 13 og forhandleren viser 4, er strømnummeret ditt 13 + 4 + 4 = 21. Du vil doble i disse scenariene med et strømnummer på 23 eller høyere, og du spiller ellers med en kraft antall 22 eller lavere.

La oss nå utvikle seg til harde hender. Det er fire harde hender som du noen gang kan doble: 8, 9, 10 og 11. Med en åtte vil du bare doble mot seks, så det er mye å huske. Langs like linjer vil du bare doble med en ni mot et kort fra tre til seks. For tiene og elevens er det litt mer komplisert.

Du trenger forhandleren til å ha et opp kort som er lavere enn summen din. Så hvis du har totalt ti, så kan du doble mot nines og lavere. Langs disse linjene, hvis du har totalt 11, vil doblingen skje mot tiere eller lavere, eller i utgangspunktet alt, men når du står overfor et ess. Samlet sett, hvis du følger dette rådet, vil du spille doblingsscenarier ekstremt godt. I standard multi-deck spill, vil du faktisk spille helt perfekt. Bare husk at i atypiske stiler av blackjack, må du kanskje justere strategiene litt og gjøre noe litt annerledes for å være sikker på at du spiller bra.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *